Om homøopati

Hvad er homøopati?

Homøopatien er en holistisk behandlingsform. I homøopatien betragter vi symptomerne som den reaktion kroppens laver på sygdommen, i den forsøg på at helbrede sig selv. Homøopatens opgave er at finde et lægemiddel som kan styrke kroppen så symptomerne (reaktionen) på forsvinder igen.

Homøopatiens historie

Homøopatien blev grundlagt af den tyske læge og kemiker Samuel Hahnemann (1755-1843). Men tankerne som ligger til grund for homøopatien stammer helt tilbage fra den græske læge Hippokrates.

Navnet homøopati stammer fra det græske ord ”homoios” og ”pathos”, som betyder henholdsvis ”lignende” og ”lidelse”. Det er en helbredelsesmetode, der behandler lidelser med lægemidler, der kan fremkalde lignende symptomer hos raske, som dem men vil behandle hos den syge.

Et lægemiddel, som i store doser kan fremkalde sygdoms symptomer. Vil i små doser kunne helbrede samme sygdoms symptomer – både fysiske, emotionelle og mentalt symptomer. 

Homøopatiens grundprincipper

Hvis du har lidt styr på hvad grundprincipperne er bag den homøopatiske behandling, undgår du også at blive snydt, for der er mange som bruger de homøopatiske midler til at behandle, men ikke bruger dem efter de homøopatiske forskrifter, hvorved de ikke virker efter hensigten. Her er kort beskrevet grundprincipperne for den klassiske homøopati.

  • Et lægemiddel, som i store doser kan fremkalde sygdoms symptomer. Vil i små doser kunne helbrede samme sygdoms symptomer – både fysiske, emotionelle og mentalt symptomer. 
  • Lægemidler fremstilles ved at fortynde og potensere dvs. tilfører lægemidlet kinetisk energi. Herved bliver lægemidlets helbredende egenskaber forstærket, og alle uønskede bivirkninger forsvinder.
  • Mennesket behøver kun ét middel (og ikke flere), på ethvert givet tidspunkt af sin sygdom
  • Ved homøopatisk behandling er kriterierne for varig helbredelse: at symptomerne forsvinder indefra og ud, oppe fra og ned efter, fra mere vitale organer til mindre vitale organer, og/eller i omvendt kronologisk rækkefølge af hvordan de oprindelig opstod.

Homøopatiske midler

De homøopatiske midler er fremstillet udfra dyre- mineral og planteriget. Homøopatiske midler er afprøvet på raske mennesker ifølge fastsatte kriterier, aldrig på dyr. Lægemidlerne er stærkt fortyndede og derefter potenserede. De er derfor uden toksiske bivirkninger og kan bruges af såvel børn og gravide.

De talrige symptomer, som lægemidlet kan behandle, er kategoriserede i et såkaldt  repertorium. Repertoiret  giver homøopaten mulighed for at finde frem til det lægemiddel, som passer bedst til patientens specifikke symptombillede og konstitution.

En homøopat ordinerer specifikke og individuelt tilpassede lægemidler ud fra et grundigt kendskab til sin klients samlede symptomer, sygdomshistorie, personlighed og livssituation.

Lægemidlerne er fremstillet af mineraler, planter og dyr riget. Derefter er de gennemgået en speciel  fortyndings og potenseringsproces. Herved fjernes de toxiske virkninger, der kunne være fra det oprindelige stof, samtidig med at lægemidlets helbredende virkning øges.

I homøopatien søger man at styrke kroppens egne helbredende kræfter og evne til at hele indefra. Det gøres ved at ordinere lægemidler, der giver “ligende” symptomer hos en raske, som den “lidelse” man vil helbrede hos den syge.

De homøopatiske lægemidler jeg anvender er fremstilles af professionelle, farmaceutiske producenter. I mange tilfældes bestilles de friske hjem fra farmaci, enkelte midler har jeg hjemme til akut behandling.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.